Danh sách truyện tranh online mới cập nhật

SIÊU PHẨM CỰC HAY

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT

LIVE (Cập nhật: 2022-12-10 02:41)
Đọc truyện Tôi Sẽ Không Thích Cậu Đâu! Online cực nhanh

Tôi Sẽ Không Thích Cậu Đâu!

Đang cập nhật

Chapter 11 1 hour ago

Chapter 10 1 hour ago

Chapter 9 1 hour ago

Đọc truyện Thiên Đế Vô Song Online cực nhanh

Thiên Đế Vô Song

Đang cập nhật

Chapter 2 14 hours ago

Chapter 1 14 hours ago

Chapter 0 14 hours ago

Đọc truyện Hóa Ra Là Anh Siêu Lòng Trước Online cực nhanh

Hóa Ra Là Anh Siêu Lòng Trước

Đang cập nhật

Chapter 5 15 hours ago

Chapter 4 1 day ago

Chapter 3 1 day ago

Đọc truyện Hồi Quy Giả Online cực nhanh

Hồi Quy Giả

Đang cập nhật

Chapter 9 6 hours ago

Chapter 8 6 hours ago

Chapter 7 6 hours ago

Đọc truyện Trọng Sinh Thành Chó Của Nữ Thần Online cực nhanh

Trọng Sinh Thành Chó Của Nữ Thần

Đang cập nhật

Chapter 64 2022-12-06

Chapter 63 2022-12-06

Chapter 62 2022-12-06

Đọc truyện Tâm ma Online cực nhanh

Tâm ma

Mộng Tiên Giới

Chapter 2 9 hours ago

Chapter 1 2022-12-06

Đọc truyện Gấu Bông Của Ngài Công Tước Online cực nhanh

Gấu Bông Của Ngài Công Tước

Đang cập nhật

Chapter 10 2022-12-05

Chapter 9 2022-12-05

Chapter 8 2022-12-05

Đọc truyện Tôi Đã Cố Gắng Chạy Sau Khi Ăn Kẹo Online cực nhanh

Tôi Đã Cố Gắng Chạy Sau Khi Ăn Kẹo

Đang cập nhật

Chapter 20 2022-12-05

Chapter 19 2022-12-05

Chapter 18 2022-12-05

Đọc truyện Bạo chúa muốn sống hiền lành Online cực nhanh

Bạo chúa muốn sống hiền lành

Đang cập nhật

Chapter 5 2022-12-05

Chapter 4 2022-12-05

Chapter 3 2022-12-05

Đọc truyện Nguời lính gạo cội và cô gái thú nhân Online cực nhanh

Nguời lính gạo cội và cô gái thú nhân

Đang cập nhật

Chapter 9 2022-12-05

Chapter 8 2022-12-05

Chapter 7 2022-12-05

Đọc truyện Lọ lem sau giờ học Online cực nhanh

Lọ lem sau giờ học

Tokonoma

Chapter 2 2022-12-05

Chapter 1 2022-12-05

Đọc truyện Ta Là Trùm Online cực nhanh

Ta Là Trùm

Đang cập nhật

Chapter 5 2022-12-05

Chapter 4 2022-12-05

Chapter 3 2022-12-05

Đọc truyện Kết Thúc, Tôi Muốn Thay Đổi Nó Online cực nhanh

Kết Thúc, Tôi Muốn Thay Đổi Nó

Đang cập nhật

Chapter 3 2022-12-04

Chapter 2 2022-12-04

Chapter 1 2022-12-04

Đọc truyện Nữ Hoàng Của Những Nụ Hôn Online cực nhanh

Nữ Hoàng Của Những Nụ Hôn

Đang cập nhật

Chapter 2 2022-12-04

Chapter 1 2022-12-04

Đọc truyện Trở thành ác nữ thật thú vị mà ? Online cực nhanh

Trở thành ác nữ thật thú vị mà ?

Đang cập nhật

Chapter 20 2022-12-04

Chapter 19 2022-12-04

Chapter 18 2022-12-04

Đọc truyện Ngự Thú Phản Khoa Học Online cực nhanh

Ngự Thú Phản Khoa Học

Đang cập nhật

Chapter 7 13 hours ago

Chapter 6 1 day ago

Chapter 5 2 days ago

Đọc truyện Pride Online cực nhanh

Pride

Đang cập nhật

Chapter 2 2022-12-04

Chapter 1 2022-12-03

Đọc truyện Bác Sĩ Phẫu Thuật Cấp Sss Online cực nhanh

Bác Sĩ Phẫu Thuật Cấp Sss

Đang cập nhật

Chapter 20 2022-12-06

Chapter 19 2022-12-06

Chapter 18 2022-12-06

Đọc truyện Good/Bad Fortune Online cực nhanh

Good/Bad Fortune

Đang cập nhật

Chapter 37 16 hours ago

Chapter 36 1 day ago

Chapter 35 2 days ago

Đọc truyện Tôi Đã Đình Công Vì Đã Đến Hạn Chót Online cực nhanh

Tôi Đã Đình Công Vì Đã Đến Hạn Chót

Đang cập nhật

Chapter 4 2022-12-02

Chapter 3 2022-12-02

Chapter 2 2022-12-02

Đọc truyện Thỏa Thuận Bí Mật Giữa Chúng Ta Online cực nhanh

Thỏa Thuận Bí Mật Giữa Chúng Ta

Đang cập nhật

Chapter 6 2022-12-02

Chapter 5 2022-12-02

Chapter 4 2022-12-02

Đọc truyện Tạm Thời Tôi Sẽ Bảo Vệ Nam Chính Online cực nhanh

Tạm Thời Tôi Sẽ Bảo Vệ Nam Chính

Đang cập nhật

Chapter 7 2022-12-06

Chapter 6 2022-12-06

Chapter 5 2022-12-02