Read manga Xuyên Không - List manga online genre Xuyên Không

SIÊU PHẨM CỰC HAY

Xuyên Không

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT

LIVE (Cập nhật: 2021-10-22 00:45)
Đọc truyện Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn Online cực nhanh

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Đang cập nhật

Chapter 239 55 minutes ago

Chapter 238 2021-10-15

Chapter 237 2021-10-09

Đọc truyện Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư Online cực nhanh

Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư

Đang cập nhật

Chapter 102 3 hours ago

Chapter 101 2 days ago

Chapter 100 2021-10-14

Đọc truyện Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Online cực nhanh

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Đang cập nhật

Chapter 340 3 hours ago

Chapter 339 1 day ago

Chapter 338 2 days ago

Đọc truyện Ta Chuyển Sinh Thành Cuồng Quỷ Truyền Nhân Online cực nhanh

Ta Chuyển Sinh Thành Cuồng Quỷ Truyền Nhân

Đang cập nhật

Chapter 8 3 hours ago

Chapter 7 2021-08-08

Chapter 6 2021-08-08

Đọc truyện Bậc Thầy Hàng Ma Online cực nhanh

Bậc Thầy Hàng Ma

Hỏa sơn nghiên

Chapter 6 4 hours ago

Chapter 5 4 hours ago

Chapter 4 2021-10-14

Đọc truyện Điều Hương Vương Phi Online cực nhanh

Điều Hương Vương Phi

Đang cập nhật

Chapter 9 4 hours ago

Chapter 8 1 day ago

Chapter 7 2021-10-09

Đọc truyện Tiên Đế Xâm Nhập Online cực nhanh

Tiên Đế Xâm Nhập

Đang cập nhật

Chapter 130 5 hours ago

Chapter 129 2021-10-17

Chapter 128 2021-10-14

Đọc truyện Tuyệt Thế Võ Thần Online cực nhanh

Tuyệt Thế Võ Thần

Tịnh Vô Ngân

Chapter 435 6 hours ago

Chapter 434 2021-10-15

Chapter 433 2021-10-08

Đọc truyện Sức Mạnh Của Ác Thần Online cực nhanh

Sức Mạnh Của Ác Thần

Đang cập nhật

Chapter 13 8 hours ago

Chapter 12 2 days ago

Chapter 11.5 2021-10-15

Đọc truyện Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn Online cực nhanh

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Phượng Quỳnh

Chapter 411 10 hours ago

Chapter 410 2021-10-15

Chapter 409 2021-10-15

Đọc truyện Vạn Cổ Thần Vương Online cực nhanh

Vạn Cổ Thần Vương

Đang cập nhật

Chapter 289 10 hours ago

Chapter 288 2021-10-16

Chapter 287 2021-10-14

Đọc truyện Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận Online cực nhanh

Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận

Đang cập nhật

Chapter 13 10 hours ago

Chapter 12 2021-10-17

Chapter 11 2021-10-13

Đọc truyện Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế Online cực nhanh

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Đang cập nhật

Chapter 237 10 hours ago

Chapter 236 10 hours ago

Chapter 235 2021-10-16

Đọc truyện Thần Long Tinh Chủ Online cực nhanh

Thần Long Tinh Chủ

Đang cập nhật

Chapter 7 12 hours ago

Chapter 6 1 day ago

Chapter 5 1 day ago

Đọc truyện Thương Thiên Tại Hạ Online cực nhanh

Thương Thiên Tại Hạ

Đang cập nhật

Chapter 5 12 hours ago

Chapter 4 12 hours ago

Chapter 3 2021-10-08

Đọc truyện Anh Hùng Bàn Phím Tu Tiên Online cực nhanh

Anh Hùng Bàn Phím Tu Tiên

Đang cập nhật

Chapter 54 14 hours ago

Chapter 53 1 day ago

Chapter 52 2 days ago

Đọc truyện Trọng Sinh Tiểu Y Tiên Online cực nhanh

Trọng Sinh Tiểu Y Tiên

Đang cập nhật

Chapter 115 14 hours ago

Chapter 114 1 day ago

Chapter 113 1 day ago

Đọc truyện Ta Là Đại Thần Tiên Online cực nhanh

Ta Là Đại Thần Tiên

Đang cập nhật

Chapter 438 14 hours ago

Chapter 437 2021-10-18

Chapter 436 2021-10-14

Đọc truyện Hài Đế Vi Tôn Online cực nhanh

Hài Đế Vi Tôn

Đang cập nhật

Chapter 140 15 hours ago

Chapter 139 15 hours ago

Chapter 138 2021-10-18

Đọc truyện Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng Online cực nhanh

Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng

Đang cập nhật

Chapter 61 16 hours ago

Chapter 60 2021-08-27

Chapter 59 2021-08-27

Đọc truyện Nương Tử Nhà Ta Là Nữ Đế Online cực nhanh

Nương Tử Nhà Ta Là Nữ Đế

Đang cập nhật

Chapter 44 1 day ago

Chapter 43 2021-10-07

Chapter 42 2021-09-30

Đọc truyện Ngạo Thị Thiên Địa Online cực nhanh

Ngạo Thị Thiên Địa

Đang cập nhật

Chapter 375 1 day ago

Chapter 374 2021-10-16

Chapter 373 2021-10-14

Đọc truyện Ta Lập Hậu Cung Tại Tây Du Ký Online cực nhanh

Ta Lập Hậu Cung Tại Tây Du Ký

Đang cập nhật

Chapter 42 1 day ago

Chapter 41 2021-10-16

Chapter 40 2021-10-13

Đọc truyện Tu Tiên Phải Dựa Vào Sugar Mommy Online cực nhanh

Tu Tiên Phải Dựa Vào Sugar Mommy

Đang cập nhật

Chapter 44 1 day ago

Chapter 43 1 day ago

Chapter 42 2021-10-13

Đọc truyện Đánh Bại Chư Thiên Online cực nhanh

Đánh Bại Chư Thiên

Đang cập nhật

Chapter 5 1 day ago

Chapter 4 2021-08-01

Chapter 3 2021-07-30

Đọc truyện Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt Online cực nhanh

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Đang cập nhật

Chapter 156 1 day ago

Chapter 155 2021-10-09

Chapter 154 2021-10-08

Đọc truyện Tôi Sẽ Thực Hiện Cuộc Hôn Nhân Này Online cực nhanh

Tôi Sẽ Thực Hiện Cuộc Hôn Nhân Này

Đang cập nhật

Chapter 46 1 day ago

Chapter 45 2 days ago

Chapter 44 2021-10-13