Read manga Webtoon - List manga online genre Webtoon

SIÊU PHẨM CỰC HAY

Webtoon

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT

LIVE (Cập nhật: 2021-10-22 00:53)
Đọc truyện Người Nâng Cấp Online cực nhanh

Người Nâng Cấp

Đang cập nhật

Chapter 50 3 hours ago

Chapter 49 2021-10-12

Chapter 48 2021-10-12

Đọc truyện Bố Vạn Năng Online cực nhanh

Bố Vạn Năng

Đang cập nhật

Chapter 27 3 hours ago

Chapter 26 2021-10-17

Chapter 25 2021-09-27

Đọc truyện Lần Nữa Toả Sáng Online cực nhanh

Lần Nữa Toả Sáng

Đang cập nhật

Chapter 27 3 hours ago

Chapter 26 2021-10-15

Chapter 25 2021-10-08

Đọc truyện Sức Cùng Lực Kiệt Online cực nhanh

Sức Cùng Lực Kiệt

Đang cập nhật

Chapter 16 3 hours ago

Chapter 15 3 hours ago

Chapter 14 1 day ago

Đọc truyện Phi Lôi Đạo Online cực nhanh

Phi Lôi Đạo

Đang cập nhật

Chapter 94 3 hours ago

Chapter 93 2021-10-17

Chapter 92: ( end ss 2 ) 2021-09-01

Đọc truyện Người Xấu Online cực nhanh

Người Xấu

Đang cập nhật

Chapter 67 3 hours ago

Chapter 66 2021-10-16

Chapter 65 2021-10-07

Đọc truyện Người Đẹp Và Quái Thú Online cực nhanh

Người Đẹp Và Quái Thú

Đang cập nhật

Chapter 58 4 hours ago

Chapter 57 2021-10-11

Chapter 56 2021-08-19

Đọc truyện Vua Đóng Cọc Online cực nhanh

Vua Đóng Cọc

Đang cập nhật

Chapter 12 4 hours ago

Chapter 11 2021-10-16

Chapter 10: Thêm đồng bọn 2021-10-16

Đọc truyện The Memory Of Wind: Anz Online cực nhanh

The Memory Of Wind: Anz

Đang cập nhật

Chapter 35 5 hours ago

Chapter 34 2021-10-18

Chapter 33 2021-10-14

Đọc truyện Ta có chín nữ đồ đệ Online cực nhanh

Ta có chín nữ đồ đệ

Bác Dịch Động Mạn

Chapter 222 8 hours ago

Chapter 221 8 hours ago

Chapter 220 2021-10-15

Đọc truyện Óc Chó Toàn Năng Online cực nhanh

Óc Chó Toàn Năng

Đang cập nhật

Chapter 11 10 hours ago

Chapter 10 2021-10-10

Chapter 9 2021-10-10

Đọc truyện Toàn trí độc giả Online cực nhanh

Toàn trí độc giả

Manhwa TV

Chapter 78 10 hours ago

Chapter 77 2021-10-14

Chapter 76 2021-10-07

Đọc truyện Tối Cường Thăng Cấp Online cực nhanh

Tối Cường Thăng Cấp

Thủ Duyệt

Chapter 264 10 hours ago

Chapter 263 2021-10-17

Chapter 262 2021-10-14

Đọc truyện Đại Tượng Vô Hình Online cực nhanh

Đại Tượng Vô Hình

Phan Kỳ Động Mạn

Chapter 166 15 hours ago

Chapter 1130 2021-10-15

Chapter 165 2021-10-15

Đọc truyện Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 Online cực nhanh

Tôi Thăng Cấp Một Mình 2

Đang cập nhật

Chapter 60 1 day ago

Chapter 59 2021-10-14

Chapter 58 2021-09-23

Đọc truyện Seoul Tử Linh Sư Online cực nhanh

Seoul Tử Linh Sư

Đang cập nhật

Chapter 15 1 day ago

Chapter 14 1 day ago

Chapter 13 1 day ago

Đọc truyện Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế Online cực nhanh

Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế

Đang cập nhật

Chapter 24 1 day ago

Chapter 23 2021-10-14

Chapter 22 2021-10-11

Đọc truyện Thăng Cấp Cùng Thần Online cực nhanh

Thăng Cấp Cùng Thần

Đang cập nhật

Chapter 29 1 day ago

Chapter 28 2021-10-06

Chapter 27 2021-09-30

Đọc truyện Cậu Bé Của Thần Chết Online cực nhanh

Cậu Bé Của Thần Chết

Đang cập nhật

Chapter 121 1 day ago

Chapter 120 2021-10-14

Chapter 119 2021-09-28

Đọc truyện Đại Sư Phụ Hạ Sơn Online cực nhanh

Đại Sư Phụ Hạ Sơn

Đang cập nhật

Chapter 3 1 day ago

Chapter 2 2021-10-18

Chapter 1 2021-10-18

Đọc truyện Nhân Trùng Đại Chiến Online cực nhanh

Nhân Trùng Đại Chiến

Đang cập nhật

Chapter 41 1 day ago

Chapter 40 2021-09-26

Chapter 39 2021-09-16

Đọc truyện Đại Dịch Seoul Online cực nhanh

Đại Dịch Seoul

Đang cập nhật

Chapter 9 1 day ago

Chapter 8 2021-10-06

Chapter 7 2021-09-23

Đọc truyện Change (JinYuan) Online cực nhanh

Change (JinYuan)

Deutschland

Chapter 96 1 day ago

Chapter 95 2021-10-16

Chapter 94 2021-10-12

Đọc truyện Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta Online cực nhanh

Thiên Phú Của Ngươi, Giờ Là Của Ta

Đang cập nhật

Chapter 12 2 days ago

Chapter 11 2021-10-12

Chapter 10 2021-09-28

Đọc truyện Tiên Đế Qui Lai Online cực nhanh

Tiên Đế Qui Lai

Chưởng Duyệt

Chapter 249 2 days ago

Chapter 248 2021-10-15

Chapter 247 2021-10-12