Read manga Việt Nam - List manga online genre Việt Nam

SIÊU PHẨM CỰC HAY

Việt Nam

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT

LIVE (Cập nhật: 2021-10-21 23:46)
Đọc truyện Nhóm Máu O Online cực nhanh

Nhóm Máu O

Đang cập nhật

Chapter 50 2021-09-29

Chapter 49 2021-09-29

Chapter 48 2021-09-29

Đọc truyện ZodiacBoys Online cực nhanh

ZodiacBoys

Gehenna

Chapter 7.5 2021-08-23

Chapter 7 2021-08-23

Chapter 6 2021-08-23

Đọc truyện Blue Sky Complex Online cực nhanh

Blue Sky Complex

Ichikawa Kei

Chapter 29 2021-08-02

Chapter 28 2021-07-12

Chapter 27 2021-06-14

Đọc truyện Bella's Story Online cực nhanh

Bella's Story

Diệp Thúy Vy

Chapter 13.4 2021-07-04

Chapter 13.3 2021-05-16

Chapter 13.2 2021-05-16

Đọc truyện Sol City Online cực nhanh

Sol City

Huỳnh Trần Gia Huy

Chapter 22 2021-06-10

Chapter 21 2021-05-16

Chapter 20 2021-05-16

Đọc truyện Tứ Phủ Xét Giả Online cực nhanh

Tứ Phủ Xét Giả

Rover Studio

Chapter 6: SÁT 2021-06-04

Chapter 5: CHẤT 2021-05-16

Chapter 4: HUYỆT 2021-05-16

Đọc truyện Stick's World Online cực nhanh

Stick's World

Đang cập nhật

Chapter 2: Yugo-ah 2021-05-16

Đọc truyện Clematica Kutsuten Online cực nhanh

Clematica Kutsuten

SAKAI Mayu

Chapter 2 2021-05-16

Đọc truyện Vân Vân Vũ Vũ Online cực nhanh

Vân Vân Vũ Vũ

April F

Chapter 4.5 2021-05-16

Chapter 4 2021-05-16

Chapter 3 2021-05-16

Đọc truyện Stay Gold Online cực nhanh

Stay Gold

Hideyoshico

Chapter 7.5 2021-05-16

Chapter 7 2021-05-16

Chapter 6.5 2021-05-16

Đọc truyện Happy Coffee Online cực nhanh

Happy Coffee

Chang Bim

Chapter 3 2021-05-16

Chapter 2 2021-05-16

Chapter 1 2021-05-16

Đọc truyện Tấm Cám: Untold God Father Online cực nhanh

Tấm Cám: Untold God Father

Hà Trần

Chapter 5 2021-05-16

Chapter 4 2021-05-16

Chapter 3 2021-05-16

Đọc truyện Phản Chiếu ( truyện Việt Nam ) Online cực nhanh

Phản Chiếu ( truyện Việt Nam )

Đang cập nhật

Chapter 3 2021-05-16

Chapter 2 2021-05-16

Chapter 1 2021-05-16

Đọc truyện Kẻ gác mộ Online cực nhanh

Kẻ gác mộ

Sasa

Chapter 1 2021-05-16

Đọc truyện A Love Story [Truyện Sims 3] Online cực nhanh

A Love Story [Truyện Sims 3]

Mai Phạm

Chapter 16 2021-05-16

Chapter 15.5 2021-05-16

Chapter 15 2021-05-16

Đọc truyện Nhật Ký Của Thầu Online cực nhanh

Nhật Ký Của Thầu

Tiểu Màn Thầu

Chapter 4 2021-05-16

Chapter 3 2021-05-16

Chapter 2 2021-05-16

Đọc truyện Giấc Mơ Tỷ Phú Online cực nhanh

Giấc Mơ Tỷ Phú

Đang cập nhật

Chapter 1 2021-05-16

Đọc truyện TL Comic Shorts Online cực nhanh

TL Comic Shorts

Đang cập nhật

Chapter 3 2021-05-16

Chapter 2 2021-05-16

Chapter 1 2021-05-16

Đọc truyện Đồng hồ thần kì Online cực nhanh

Đồng hồ thần kì

Đang cập nhật

Chapter 0 2021-05-16

Đọc truyện KnB Doujinshi - Chibi Kuroko Online cực nhanh

KnB Doujinshi - Chibi Kuroko

Đang cập nhật

Chapter 5 2021-05-16

Chapter 4 2021-05-16

Chapter 3 2021-05-16

Đọc truyện Yume Yume You You Online cực nhanh

Yume Yume You You

HANAMORI Pink

Chapter 1 2021-05-16

Đọc truyện White wolf Online cực nhanh

White wolf

Yuumi Huỳnh

Chapter 1 2021-05-16