Read manga Truyện Màu - List manga online genre Truyện Màu

SIÊU PHẨM CỰC HAY

Truyện Màu

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT

LIVE (Cập nhật: 2021-10-22 00:00)
Đọc truyện Lăng Thiên Thần Đế Online cực nhanh

Lăng Thiên Thần Đế

Đang cập nhật

Chapter 222 9 minutes ago

Chapter 221 2 days ago

Chapter 220 2021-10-15

Đọc truyện Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn Online cực nhanh

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Đang cập nhật

Chapter 239 9 minutes ago

Chapter 238 2021-10-15

Chapter 237 2021-10-09

Đọc truyện Huyết Cơ Và Kỵ Sĩ Online cực nhanh

Huyết Cơ Và Kỵ Sĩ

Đang cập nhật

Chapter 154 9 minutes ago

Chapter 153 2021-10-17

Chapter 152 2021-10-15

Đọc truyện Con Quỷ Đã Sẵn Sàng Cho Bữa Tối ! Online cực nhanh

Con Quỷ Đã Sẵn Sàng Cho Bữa Tối !

Đang cập nhật

Chapter 49 9 minutes ago

Chapter 48 2021-10-15

Chapter 47 2021-10-11

Đọc truyện Võ Luyện Đỉnh Phong Online cực nhanh

Võ Luyện Đỉnh Phong

Đang cập nhật

Chapter 1610 1 hour ago

Chapter 1608 15 hours ago

Chapter 1607 1 day ago

Đọc truyện Linh Kiếm Tôn Online cực nhanh

Linh Kiếm Tôn

Lưu Hạ

Chapter 449 1 hour ago

Chapter 448 1 hour ago

Chapter 447 2021-10-12

Đọc truyện Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày Online cực nhanh

Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày

Đang cập nhật

Chapter 100 1 hour ago

Chapter 99 2021-10-08

Chapter 98 2021-09-29

Đọc truyện Ác Nữ Cần Bạo Chúa Online cực nhanh

Ác Nữ Cần Bạo Chúa

Eun Sae Ro

Chapter 33 1 hour ago

Chapter 32 13 hours ago

Chapter 31 13 hours ago

Đọc truyện Người Nâng Cấp Online cực nhanh

Người Nâng Cấp

Đang cập nhật

Chapter 50 2 hours ago

Chapter 49 2021-10-12

Chapter 48 2021-10-12

Đọc truyện Bố Vạn Năng Online cực nhanh

Bố Vạn Năng

Đang cập nhật

Chapter 27 2 hours ago

Chapter 26 2021-10-17

Chapter 25 2021-09-27

Đọc truyện Quân Nhan Tựa Hoa Đào Online cực nhanh

Quân Nhan Tựa Hoa Đào

Quý Vô Vân - Hoàng Phiền Phiền

Chapter 26 2 hours ago

Chapter 25 2021-10-14

Chapter 24 2021-10-13

Đọc truyện Giáng Thần Chiến Ký Online cực nhanh

Giáng Thần Chiến Ký

Đang cập nhật

Chapter 87 2 hours ago

Chapter 86 1 day ago

Chapter 85 1 day ago

Đọc truyện Lần Nữa Toả Sáng Online cực nhanh

Lần Nữa Toả Sáng

Đang cập nhật

Chapter 27 2 hours ago

Chapter 26 2021-10-15

Chapter 25 2021-10-08

Đọc truyện Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư Online cực nhanh

Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư

Đang cập nhật

Chapter 102 2 hours ago

Chapter 101 2 days ago

Chapter 100 2021-10-14

Đọc truyện Trên Người Ta Có Một Con Rồng Online cực nhanh

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Đang cập nhật

Chapter 422 2 hours ago

Chapter 421 2 days ago

Chapter 420 2021-10-16

Đọc truyện Sức Cùng Lực Kiệt Online cực nhanh

Sức Cùng Lực Kiệt

Đang cập nhật

Chapter 16 2 hours ago

Chapter 15 2 hours ago

Chapter 14 1 day ago

Đọc truyện Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Online cực nhanh

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Đang cập nhật

Chapter 340 2 hours ago

Chapter 339 1 day ago

Chapter 338 2 days ago

Đọc truyện Nhà Hiền Triết Yigret Online cực nhanh

Nhà Hiền Triết Yigret

Đang cập nhật

Chapter 28 2 hours ago

Chapter 27 2 hours ago

Chapter 26 2021-10-18

Đọc truyện Thân Thủ Đệ Nhất Kiếm Online cực nhanh

Thân Thủ Đệ Nhất Kiếm

Đang cập nhật

Chapter 64 2 hours ago

Chapter 63 2021-10-12

Chapter 62 2021-10-03

Đọc truyện Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Lại Online cực nhanh

Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Lại

Đang cập nhật

Chapter 66 2 hours ago

Chapter 65 2 hours ago

Chapter 64 2021-10-07

Đọc truyện Phi Lôi Đạo Online cực nhanh

Phi Lôi Đạo

Đang cập nhật

Chapter 94 2 hours ago

Chapter 93 2021-10-17

Chapter 92: ( end ss 2 ) 2021-09-01

Đọc truyện Luân Hồi Ác Nhân Online cực nhanh

Luân Hồi Ác Nhân

Đang cập nhật

Chapter 85 2 hours ago

Chapter 84 2021-10-14

Chapter 83 2021-10-07

Đọc truyện Người Xấu Online cực nhanh

Người Xấu

Đang cập nhật

Chapter 67 2 hours ago

Chapter 66 2021-10-16

Chapter 65 2021-10-07

Đọc truyện Sự ra đời của một anh hùng Online cực nhanh

Sự ra đời của một anh hùng

Elegant Yoo Ryeo Han

Chapter 59 2 hours ago

Chapter 58 2021-10-14

Chapter 57 2021-09-30

Đọc truyện Người Đẹp Và Quái Thú Online cực nhanh

Người Đẹp Và Quái Thú

Đang cập nhật

Chapter 58 3 hours ago

Chapter 57 2021-10-11

Chapter 56 2021-08-19

Đọc truyện Vạn Tướng Chi Vương Online cực nhanh

Vạn Tướng Chi Vương

Thiên Tằm Thổ Đậu

Chapter 44 3 hours ago

Chapter 43 3 hours ago

Chapter 42 3 hours ago

Đọc truyện Ta Chuyển Sinh Thành Cuồng Quỷ Truyền Nhân Online cực nhanh

Ta Chuyển Sinh Thành Cuồng Quỷ Truyền Nhân

Đang cập nhật

Chapter 8 3 hours ago

Chapter 7 2021-08-08

Chapter 6 2021-08-08