Read manga Tạp chí truyện tranh - List manga online genre Tạp chí truyện tranh

SIÊU PHẨM CỰC HAY

Tạp chí truyện tranh

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT

LIVE (Cập nhật: 2021-10-22 00:16)
Đọc truyện Công Tước, Loạn Vừa Thôi! Online cực nhanh

Công Tước, Loạn Vừa Thôi!

Đang cập nhật

Chapter 111 2021-10-16

Chapter 110 2021-10-16

Chapter 109 2021-10-16

Đọc truyện Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô Online cực nhanh

Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô

Đang cập nhật

Chapter 125 2021-10-14

Chapter 124 2021-10-08

Chapter 123 2021-09-30

Đọc truyện Tinh Lộ Phù Thủy Online cực nhanh

Tinh Lộ Phù Thủy

Đang cập nhật

Chapter 14 2021-09-26

Chapter 13 2021-09-26

Chapter 12 2021-09-26

Đọc truyện Type-Moon Doujinshi Online cực nhanh

Type-Moon Doujinshi

Type - Moon - B - Suke

Chapter 12 2021-05-16

Chapter 10 2021-05-16

Chapter 9 2021-05-16

Đọc truyện Survival Game: The Antidote Online cực nhanh

Survival Game: The Antidote

Đang cập nhật

Chapter 20 2021-05-16

Chapter 19 2021-05-16

Chapter 18 2021-05-16

Đọc truyện Nam Thần Quốc Dân Quấn Lấy Tôi Online cực nhanh

Nam Thần Quốc Dân Quấn Lấy Tôi

Hiển Hiểu Huyên

Chapter 249 2021-05-16

Chapter 248 2021-05-16

Chapter 247 2021-05-16

Đọc truyện Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi Online cực nhanh

Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi

Văn Hóa Nhiệt Manh

Chapter 178 2021-05-16

Chapter 177 2021-05-16

Chapter 176 2021-05-16

Đọc truyện Loading artist Online cực nhanh

Loading artist

Loading artist

Chapter 99 2021-05-16

Chapter 98 2021-05-16

Chapter 97 2021-05-16

Đọc truyện Sweet Trap Online cực nhanh

Sweet Trap

Sato Hikaru

Chapter 0 2021-05-16

Đọc truyện Hậu Dấu Ấn Rồng Thiêng Online cực nhanh

Hậu Dấu Ấn Rồng Thiêng

Junji Koyonagi & Kamui Fujiwara & Chiaki Kawamata

Chapter 36 2021-05-16

Chapter 35 2021-05-16

Chapter 34 2021-05-16

Đọc truyện Maple Story Online cực nhanh

Maple Story

Đang cập nhật

Chapter 6 2021-05-16

Chapter 5 2021-05-16

Chapter 4 2021-05-16

Đọc truyện Dụ Sủng, Mua Cái Daddy Về Sủng Mommy Online cực nhanh

Dụ Sủng, Mua Cái Daddy Về Sủng Mommy

Đang cập nhật

Chapter 9 2021-05-16

Chapter 8 2021-05-16

Chapter 7 2021-05-16

Đọc truyện Tạp chí truyện tranh Việt Nam online - TTVO Online cực nhanh

Tạp chí truyện tranh Việt Nam online - TTVO

Nhiều tác giả

Chapter 5 2021-05-16

Chapter 4 2021-05-16

Chapter 3.2 2021-05-16

Đọc truyện Cố Lên! cô Đầu Bếp Online cực nhanh

Cố Lên! cô Đầu Bếp

Đang cập nhật

Chapter 7 2021-05-16

Chapter 6 2021-05-16

Chapter 5 2021-05-16

Đọc truyện Ghost Online cực nhanh

Ghost

Lapham - West

Chapter 2 2021-05-16

Chapter 1 2021-05-16