Read manga Supernatural - List manga online genre Supernatural

SIÊU PHẨM CỰC HAY

Supernatural

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT

LIVE (Cập nhật: 2021-10-22 01:27)
Đọc truyện Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn Online cực nhanh

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Đang cập nhật

Chapter 239 1 hour ago

Chapter 238 2021-10-15

Chapter 237 2021-10-09

Đọc truyện Võ Luyện Đỉnh Phong Online cực nhanh

Võ Luyện Đỉnh Phong

Đang cập nhật

Chapter 1610 2 hours ago

Chapter 1608 16 hours ago

Chapter 1607 1 day ago

Đọc truyện Siêu Nhân X Online cực nhanh

Siêu Nhân X

Đang cập nhật

Chapter 8: lợi ích của tôi 3 hours ago

Chapter 7: gà thịt 2021-10-16

Chapter 6 2021-10-03

Đọc truyện Người Nâng Cấp Online cực nhanh

Người Nâng Cấp

Đang cập nhật

Chapter 50 3 hours ago

Chapter 49 2021-10-12

Chapter 48 2021-10-12

Đọc truyện Sức Cùng Lực Kiệt Online cực nhanh

Sức Cùng Lực Kiệt

Đang cập nhật

Chapter 16 3 hours ago

Chapter 15 3 hours ago

Chapter 14 1 day ago

Đọc truyện Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Lại Online cực nhanh

Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Lại

Đang cập nhật

Chapter 66 3 hours ago

Chapter 65 3 hours ago

Chapter 64 2021-10-07

Đọc truyện Nãi Ba Là Chiến Thần Mạnh Nhất Online cực nhanh

Nãi Ba Là Chiến Thần Mạnh Nhất

Đang cập nhật

Chapter 39 5 hours ago

Chapter 38 2021-10-18

Chapter 37 2021-10-15

Đọc truyện Võ Đạo Độc Tôn Online cực nhanh

Võ Đạo Độc Tôn

Đang cập nhật

Chapter 337 5 hours ago

Chapter 336 1 day ago

Chapter 335 2021-10-16

Đọc truyện Thời Kỳ Tận Thế Online cực nhanh

Thời Kỳ Tận Thế

Đang cập nhật

Chapter 21 5 hours ago

Chapter 20 2 days ago

Chapter 19 2021-10-15

Đọc truyện Sentouin, Hakenshimasu! Online cực nhanh

Sentouin, Hakenshimasu!

Akatsuki Natsume

Chapter 33 6 hours ago

Chapter 32 2021-10-14

Chapter 31 2021-10-07

Đọc truyện Truy Tìm Ngọc Rồng Siêu Cấp Online cực nhanh

Truy Tìm Ngọc Rồng Siêu Cấp

Đang cập nhật

Chapter 77 6 hours ago

Chapter 76 2021-09-21

Chapter 76: Raw 2021-09-21

Đọc truyện Long Hổ 5 Thế Online cực nhanh

Long Hổ 5 Thế

Hoàng Ngọc Lang

Chapter 291: 0 9 hours ago

Chapter 290: 0 1 day ago

Chapter 289: 0 2 days ago

Đọc truyện Kanojo ni Awaseru Kao ga Nai Online cực nhanh

Kanojo ni Awaseru Kao ga Nai

Đang cập nhật

Chapter 27 9 hours ago

Chapter 26 1 day ago

Chapter 25 2021-10-16

Đọc truyện Óc Chó Toàn Năng Online cực nhanh

Óc Chó Toàn Năng

Đang cập nhật

Chapter 11 10 hours ago

Chapter 10 2021-10-10

Chapter 9 2021-10-10

Đọc truyện Tối Cường Thăng Cấp Online cực nhanh

Tối Cường Thăng Cấp

Thủ Duyệt

Chapter 264 10 hours ago

Chapter 263 2021-10-17

Chapter 262 2021-10-14

Đọc truyện MOMO: The Blood Taker Online cực nhanh

MOMO: The Blood Taker

Sugito Akira

Chapter 74 12 hours ago

Chapter 73 12 hours ago

Chapter 72 2021-10-10

Đọc truyện Đại Tượng Vô Hình Online cực nhanh

Đại Tượng Vô Hình

Phan Kỳ Động Mạn

Chapter 166 15 hours ago

Chapter 1130 2021-10-15

Chapter 165 2021-10-15

Đọc truyện Bạch Vương Tọa Online cực nhanh

Bạch Vương Tọa

Đang cập nhật

Chapter 65 15 hours ago

Chapter 64 2021-10-14

Chapter 63 2021-10-12

Đọc truyện Nghịch Thiên Chí Tôn Online cực nhanh

Nghịch Thiên Chí Tôn

Đang cập nhật

Chapter 115 15 hours ago

Chapter 114 2021-10-17

Chapter 113 2021-10-15

Đọc truyện Ta Là Đại Thần Tiên Online cực nhanh

Ta Là Đại Thần Tiên

Đang cập nhật

Chapter 438 15 hours ago

Chapter 437 2021-10-18

Chapter 436 2021-10-14

Đọc truyện Đại Vương Tha Mạng Online cực nhanh

Đại Vương Tha Mạng

Duyệt Động văn hóa

Chapter 320 1 day ago

Chapter 319 2 days ago

Chapter 318 2 days ago

Đọc truyện Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện Online cực nhanh

Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện

Đang cập nhật

Chapter 198 1 day ago

Chapter 197 1 day ago

Chapter 196 2021-10-16

Đọc truyện Seoul Tử Linh Sư Online cực nhanh

Seoul Tử Linh Sư

Đang cập nhật

Chapter 15 1 day ago

Chapter 14 1 day ago

Chapter 13 1 day ago

Đọc truyện Đăng nhập Murim Online cực nhanh

Đăng nhập Murim

Đang cập nhật

Chapter 89 1 day ago

Chapter 88 2021-10-14

Chapter 87 2021-10-05

Đọc truyện Thăng Cấp Cùng Thần Online cực nhanh

Thăng Cấp Cùng Thần

Đang cập nhật

Chapter 29 1 day ago

Chapter 28 2021-10-06

Chapter 27 2021-09-30

Đọc truyện Dị Giới Kiến Quốc Ký Online cực nhanh

Dị Giới Kiến Quốc Ký

Đang cập nhật

Chapter 41.2 1 day ago

Chapter 41.1 2021-10-13

Chapter 40.2 2021-10-06