Tổng hợp truyện tranh Ngôn Tình - Danh sách truyện Ngôn Tình

SIÊU PHẨM CỰC HAY

Ngôn Tình

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT

LIVE (Cập nhật: 2023-09-25 05:40)
Đọc truyện Handmade Online cực nhanh

Handmade

Đang cập nhật

Chapter 11 4 hours ago

Chapter 10 4 hours ago

Chapter 9 4 hours ago

Đọc truyện Nhất Dạ Trầm Hôn Online cực nhanh

Nhất Dạ Trầm Hôn

Đang cập nhật

Chapter 23 4 hours ago

Chapter 22 5 hours ago

Chapter 21 2023-09-19

Đọc truyện Red and Mad Online cực nhanh

Red and Mad

Đang cập nhật

Chapter 24 4 hours ago

Chapter 23 4 hours ago

Chapter 22 4 hours ago

Đọc truyện Quý cô đá quý không rơi nước mắt Online cực nhanh

Quý cô đá quý không rơi nước mắt

Đang cập nhật

Chapter 8 4 hours ago

Chapter 7 4 hours ago

Chapter 6 4 hours ago

Đọc truyện Con gái nuôi muốn cứu thế giới Online cực nhanh

Con gái nuôi muốn cứu thế giới

Đang cập nhật

Chapter 36 4 hours ago

Chapter 35 4 hours ago

Chapter 34 4 hours ago

Đọc truyện Vi Đồ Bất Kính Online cực nhanh

Vi Đồ Bất Kính

Đang cập nhật

Chapter 13 5 hours ago

Chapter 12 5 hours ago

Chapter 11 6 hours ago

Đọc truyện Tỏ Tình Online cực nhanh

Tỏ Tình

Đang cập nhật

Chapter 22 6 hours ago

Chapter 21 2023-09-18

Chapter 20 2023-09-04

Đọc truyện Manh Thê Thất Thất Online cực nhanh

Manh Thê Thất Thất

Đang cập nhật

Chapter 24 6 hours ago

Chapter 23 2023-09-21

Chapter 22 2023-09-16

Đọc truyện Thừa Kế Gia Sản Ngàn Tỷ Sau Khi Ly Hôn Online cực nhanh

Thừa Kế Gia Sản Ngàn Tỷ Sau Khi Ly Hôn

Đang cập nhật

Chapter 17 7 hours ago

Chapter 16 8 hours ago

Chapter 15 2023-09-17

Đọc truyện Chỉ Là Ánh Bình Minh Online cực nhanh

Chỉ Là Ánh Bình Minh

Đang cập nhật

Chapter 11.2 7 hours ago

Chapter 11.1 7 hours ago

Chapter 10.2 2023-09-18

Đọc truyện Điều Khiến Tôi Quyết Tâm Chết Đi Online cực nhanh

Điều Khiến Tôi Quyết Tâm Chết Đi

Đang cập nhật

Chapter 94 8 hours ago

Chapter 93 2023-09-17

Chapter 92 2023-09-08

Đọc truyện 19 Days Online cực nhanh

19 Days

Old Xian

Chapter 548 9 hours ago

Chapter 547 2023-09-17

Chapter 546 2023-08-21

Đọc truyện Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa Online cực nhanh

Tôi Trở Thành Thư Ký Của Bạo Chúa

Đang cập nhật

Chapter 103.2 9 hours ago

Chapter 103.1 9 hours ago

Chapter 102.2 2023-09-17

Đọc truyện Lão Đại Xuyên Không Gả Cho Phu Quân Mù Online cực nhanh

Lão Đại Xuyên Không Gả Cho Phu Quân Mù

Đang cập nhật

Chapter 74 9 hours ago

Chapter 73 2023-09-17

Chapter 72 2023-09-11

Đọc truyện Tồn Tại Như Nàng Công Chúa Dã Chủng Online cực nhanh

Tồn Tại Như Nàng Công Chúa Dã Chủng

Đang cập nhật

Chapter 66 9 hours ago

Chapter 65 2023-09-15

Chapter 64 2023-09-12

Đọc truyện Đôi Môi Trên Lưỡi Dao Online cực nhanh

Đôi Môi Trên Lưỡi Dao

Đang cập nhật

Chapter 49.2 9 hours ago

Chapter 49.1 9 hours ago

Chapter 48.2 2023-09-17

Đọc truyện Nữ Chính Hắc Hóa Sau Trọng Sinh Online cực nhanh

Nữ Chính Hắc Hóa Sau Trọng Sinh

Đang cập nhật

Chapter 52 9 hours ago

Chapter 51 2023-09-17

Chapter 50 2023-09-11

Đọc truyện Xuyên Vào Văn Tu Tiên Lập Nam Đoàn Online cực nhanh

Xuyên Vào Văn Tu Tiên Lập Nam Đoàn

Đang cập nhật

Chapter 23 9 hours ago

Chapter 22 2 days ago

Chapter 21 2023-09-18

Đọc truyện Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt Online cực nhanh

Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt

Đang cập nhật

Chapter 435: Ngang Raw 11 hours ago

Chapter 434 11 hours ago

Chapter 435 15 hours ago

Đọc truyện Tiểu Hồ Ly Hôm Nay Có Chút Ngoan Online cực nhanh

Tiểu Hồ Ly Hôm Nay Có Chút Ngoan

Tam Nguyên Xã

Chapter 117 13 hours ago

Chapter 116 13 hours ago

Chapter 115 2023-09-16

Đọc truyện Sau Khi Xuyên Sách, Ta Bị Ép Trở Thành Simp Online cực nhanh

Sau Khi Xuyên Sách, Ta Bị Ép Trở Thành Simp

Đang cập nhật

Chapter 16 14 hours ago

Chapter 15 2023-09-21

Chapter 14 2023-08-23

Đọc truyện Kẻ Rác Rưởi Không Đáng Được Yêu Online cực nhanh

Kẻ Rác Rưởi Không Đáng Được Yêu

Đang cập nhật

Chapter 67 15 hours ago

Chapter 68 16 hours ago

Chapter 115 2023-09-17