Read manga Manhua - List manga online genre Manhua

SIÊU PHẨM CỰC HAY

Manhua

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT

LIVE (Cập nhật: 2021-10-17 10:33)
Đọc truyện Nhất Kiếm Độc Tôn Online cực nhanh

Nhất Kiếm Độc Tôn

Đang cập nhật

Chapter 172 4 minutes ago

Chapter 171 3 days ago

Chapter 170 2021-10-11

Đọc truyện Hỏa Vũ Diệu Dương Online cực nhanh

Hỏa Vũ Diệu Dương

Khâu thụy Tân

Chapter 363 20 minutes ago

Chapter 362 1 day ago

Chapter 361 1 day ago

Đọc truyện Tiên Võ Đế Tôn Online cực nhanh

Tiên Võ Đế Tôn

Đang cập nhật

Chapter 254 20 minutes ago

Chapter 253 20 minutes ago

Chapter 252 2021-10-11

Đọc truyện Babylon Vương Phi Online cực nhanh

Babylon Vương Phi

Đang cập nhật

Chapter 18 33 minutes ago

Chapter 21.1 9 hours ago

Chapter 20 9 hours ago

Đọc truyện Chư giới - Tận thế online Online cực nhanh

Chư giới - Tận thế online

Đang cập nhật

Chapter 75 1 hour ago

Chapter 74 1 hour ago

Chapter 73 2021-10-10

Đọc truyện Nguyên Long Online cực nhanh

Nguyên Long

Đang cập nhật

Chapter 239 1 hour ago

Chapter 238 1 day ago

Chapter 237 2021-10-12

Đọc truyện Côn Thôn Thiên Hạ Online cực nhanh

Côn Thôn Thiên Hạ

Đang cập nhật

Chapter 156 1 hour ago

Chapter 155 2021-10-12

Chapter 154 2021-10-04

Đọc truyện Điện thoại của ta thông tam giới Online cực nhanh

Điện thoại của ta thông tam giới

Đang cập nhật

Chapter 405 1 hour ago

Chapter 404 1 day ago

Chapter 403 2 days ago

Đọc truyện Bạn Gái Zombie Của Tôi Online cực nhanh

Bạn Gái Zombie Của Tôi

Đang cập nhật

Chapter 263 1 hour ago

Chapter 262 1 hour ago

Chapter 261 2021-10-11

Đọc truyện Mạt thế quật khởi Online cực nhanh

Mạt thế quật khởi

Đang cập nhật

Chapter 49 1 hour ago

Chapter 48 2 days ago

Chapter 47 2021-10-09

Đọc truyện Ta Đoạt Xá Ma Hoàng Online cực nhanh

Ta Đoạt Xá Ma Hoàng

Đang cập nhật

Chapter 12 1 hour ago

Chapter 11 1 hour ago

Chapter 10 2021-10-02

Đọc truyện Thần Cấp Thấu Thị Online cực nhanh

Thần Cấp Thấu Thị

Đang cập nhật

Chapter 227 1 hour ago

Chapter 226 3 days ago

Chapter 225 2021-10-11

Đọc truyện Lê Minh Chi Kiếm Online cực nhanh

Lê Minh Chi Kiếm

Đang cập nhật

Chapter 35 1 hour ago

Chapter 34 1 hour ago

Chapter 33 1 hour ago

Đọc truyện Sư Tổ Của Ta Là Thiên Hạ Đệ Nhất Online cực nhanh

Sư Tổ Của Ta Là Thiên Hạ Đệ Nhất

Đang cập nhật

Chapter 2 8 hours ago

Chapter 1 8 hours ago

Đọc truyện Thiên Ma Tiêu Diệt Lich King Của Murim Online cực nhanh

Thiên Ma Tiêu Diệt Lich King Của Murim

Đang cập nhật

Chapter 37 9 hours ago

Chapter 36 2021-10-07

Chapter 35 2021-10-07

Đọc truyện Ta Có Một Sơn Trại Online cực nhanh

Ta Có Một Sơn Trại

Đang cập nhật

Chapter 127 9 hours ago

Chapter 126 2 days ago

Chapter 125 2 days ago

Đọc truyện Tiên Kiếm Bất Bại Online cực nhanh

Tiên Kiếm Bất Bại

Đang cập nhật

Chapter 85 9 hours ago

Chapter 84 9 hours ago

Chapter 83 9 hours ago

Đọc truyện Thiểm Hôn Kiều Thê Online cực nhanh

Thiểm Hôn Kiều Thê

Đang cập nhật

Chapter 304 9 hours ago

Chapter 303 9 hours ago

Chapter 302 2021-09-19

Đọc truyện Ta Trở Về Từ Chư Thiên Vạn Giới Online cực nhanh

Ta Trở Về Từ Chư Thiên Vạn Giới

Đang cập nhật

Chapter 78 9 hours ago

Chapter 77 10 hours ago

Chapter 76 2 days ago

Đọc truyện Võ Luyện Đỉnh Phong Online cực nhanh

Võ Luyện Đỉnh Phong

Đang cập nhật

Chapter 1596 9 hours ago

Chapter 1595 12 hours ago

Chapter 1594 22 hours ago

Đọc truyện Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên Online cực nhanh

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Đang cập nhật

Chapter 660 9 hours ago

Chapter 659 2 days ago

Chapter 658 2021-10-13

Đọc truyện Tinh Linh Ám Đế Online cực nhanh

Tinh Linh Ám Đế

Đang cập nhật

Chapter 138 9 hours ago

Chapter 137 3 days ago

Chapter 136 2021-10-09

Đọc truyện Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương Online cực nhanh

Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương

Đang cập nhật

Chapter 128 9 hours ago

Chapter 127 2021-10-05

Chapter 126 2021-10-02

Đọc truyện Hotboy Quốc Dân Là Nữ Online cực nhanh

Hotboy Quốc Dân Là Nữ

Đang cập nhật

Chapter 213 9 hours ago

Chapter 212 2021-10-11

Chapter 211 2021-10-10

Đọc truyện Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai Online cực nhanh

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

Chưởng Duyệt - Ninh Dong Nguyen - NetTruyen

Chapter 231 9 hours ago

Chapter 230 3 days ago

Chapter 229 2021-10-10

Đọc truyện Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn Online cực nhanh

Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn

Duyên Mạn

Chapter 256 10 hours ago

Chapter 255 2021-10-12

Chapter 254 2021-10-10

Đọc truyện Đào Hoa Bảo Điển Online cực nhanh

Đào Hoa Bảo Điển

Đang cập nhật

Chapter 447 10 hours ago

Chapter 446 3 days ago

Chapter 445 2021-10-05