Read manga Đam Mỹ - List manga online genre Đam Mỹ

SIÊU PHẨM CỰC HAY

Đam Mỹ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT

LIVE (Cập nhật: 2022-10-03 02:03)
Đọc truyện Tôi Phải Làm Một Kẻ Đại Xấu Xa Online cực nhanh

Tôi Phải Làm Một Kẻ Đại Xấu Xa

Đang cập nhật

Chapter 68 1 hour ago

Chapter 67 1 hour ago

Chapter 66 2022-09-19

Đọc truyện Vùng Cấm Online cực nhanh

Vùng Cấm

Youzt - Khôi Quỷ Các - Nettruyen

Chapter 9 12 hours ago

Chapter 8 12 hours ago

Chapter 7 12 hours ago

Đọc truyện Thú Thụ Bất Thân Online cực nhanh

Thú Thụ Bất Thân

Đang cập nhật

Chapter 157 1 day ago

Chapter 156 2022-09-24

Chapter 155 2022-09-24

Đọc truyện Đại Đạo Triều Thiên Online cực nhanh

Đại Đạo Triều Thiên

Đang cập nhật

Chapter 62 2022-09-29

Chapter 61 2022-09-29

Chapter 60 2022-09-01

Đọc truyện Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo Online cực nhanh

Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo

Thê Nghiễn & Đinh Tát - Melody Happy Group - MH Channel - Nettruyen

Chapter 128 2022-09-29

Chapter 127 2022-09-29

Chapter 126 2022-09-29

Đọc truyện Ta Xuyên Không Mang Long Thai Online cực nhanh

Ta Xuyên Không Mang Long Thai

Đang cập nhật

Chapter 24 2022-09-28

Chapter 23 2022-09-28

Chapter 22 2022-09-28

Đọc truyện Cạnh Kiếm Chi Phong Online cực nhanh

Cạnh Kiếm Chi Phong

Đang cập nhật

Chapter 84 2022-09-28

Chapter 83 2022-09-28

Chapter 82 2022-09-14

Đọc truyện Dẫn Sói Vào Phòng Online cực nhanh

Dẫn Sói Vào Phòng

Đang cập nhật

Chapter 109 2022-09-27

Chapter 108 2022-09-27

Chapter 107 2022-09-20

Đọc truyện Chấp Sự Thỏ Cụp Tai Online cực nhanh

Chấp Sự Thỏ Cụp Tai

Đang cập nhật

Chapter 13 2022-09-25

Chapter 12 2022-09-25

Chapter 11 2022-09-25

Đọc truyện Nhập mạc chi thần Online cực nhanh

Nhập mạc chi thần

Đang cập nhật

Chapter 86 2022-09-25

Chapter 85 2022-09-19

Chapter 84 2022-09-11

Đọc truyện Anh Ấy Sinh Ra Đã Là Công Của Tôi Online cực nhanh

Anh Ấy Sinh Ra Đã Là Công Của Tôi

Quất Miêu Ca Ca

Chapter 73 2022-09-20

Chapter 72 2022-09-13

Chapter 71 2022-09-06

Đọc truyện Tiên Ma Quấn Quýt Online cực nhanh

Tiên Ma Quấn Quýt

Đang cập nhật

Chapter 39 2022-09-18

Chapter 38 2022-09-18

Chapter 37 2022-09-18

Đọc truyện Chung Cư Yêu Quái Online cực nhanh

Chung Cư Yêu Quái

Túy Ẩm Trường Ca

Chapter 74 2022-09-18

Chapter 73 2022-09-09

Chapter 72 2022-09-05

Đọc truyện Sơn Hải Cao Trung Online cực nhanh

Sơn Hải Cao Trung

Đang cập nhật

Chapter 27 2022-09-15

Chapter 26 2022-09-07

Chapter 25 2022-08-24

Đọc truyện Cẩn Thận Bị Mộng Ma Ăn Mất Đó! Online cực nhanh

Cẩn Thận Bị Mộng Ma Ăn Mất Đó!

Tây Vực Nhi

Chapter 88 2022-09-14

Chapter 87 2022-09-06

Chapter 86 2022-08-30

Đọc truyện Thê Vi Thượng Online cực nhanh

Thê Vi Thượng

Lục Dã Thiên Hạc

Chapter 127 2022-09-13

Chapter 126 2022-09-09

Chapter 125 2022-09-02

Đọc truyện Nghe nói tôi rất nghèo Online cực nhanh

Nghe nói tôi rất nghèo

Tô Cảnh

Chapter 116.5 2022-09-06

Chapter 116 2022-08-29

Chapter 115 2022-08-29

Đọc truyện Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái Online cực nhanh

Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái

Đang cập nhật

Chapter 117 2022-09-06

Chapter 116 2022-08-30

Chapter 115 2022-08-30

Đọc truyện Ma Vương Đại Nhân Luôn Trêu Chọc Tôi Online cực nhanh

Ma Vương Đại Nhân Luôn Trêu Chọc Tôi

Đang cập nhật

Chapter 36 2022-09-06

Chapter 43 2022-08-31

Chapter 35 2022-08-30

Đọc truyện Thỉnh Quân Nhập Quái Online cực nhanh

Thỉnh Quân Nhập Quái

Đang cập nhật

Chapter 42 2022-08-30

Chapter 41 2022-08-06

Chapter 40 2022-07-16

Đọc truyện Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh Online cực nhanh

Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

Đông Mạn Xã

Chapter 232 2022-08-19

Chapter 241 2022-08-19

Chapter 240 2022-08-19

Đọc truyện Hãy Khiến Tôi Ghét Cậu Online cực nhanh

Hãy Khiến Tôi Ghét Cậu

Hijiki

Chapter 27 2022-08-19

Chapter 26 2022-08-05

Chapter 25.1 2022-08-05

Đọc truyện Đứa Bé Là Của Ai ???? Online cực nhanh

Đứa Bé Là Của Ai ????

Đang cập nhật

Chapter 165 2022-08-14

Chapter 164 2022-08-14

Chapter 163 2022-08-14

Đọc truyện Dẫn Sói Vào Nhà Online cực nhanh

Dẫn Sói Vào Nhà

Đang cập nhật

Chapter 96 2022-08-12

Chapter 95 2022-08-09

Chapter 94 2022-08-05

Đọc truyện Ô Nha Online cực nhanh

Ô Nha

Đang cập nhật

Chapter 155 2022-07-01

Chapter 154 2022-07-01

Chapter 153 2022-06-21

Đọc truyện Công Nam Bắc Thụ Online cực nhanh

Công Nam Bắc Thụ

Đang cập nhật

Chapter 17 2022-06-12

Chapter 16 2022-06-12

Chapter 15 2022-05-20

Đọc truyện Bồng Sơn Viễn 2 Online cực nhanh

Bồng Sơn Viễn 2

Đang cập nhật

Chapter 53 2022-06-01

Chapter 52 2022-06-01

Chapter 51 2022-06-01

Đọc truyện Chàng Vú Em Tu Chân Online cực nhanh

Chàng Vú Em Tu Chân

Thanh Đình

Chapter 85 2022-05-16

Chapter 84 2022-05-16

Chapter 83 2022-05-16

Đọc truyện Cha Vợ Đại Nhân Là Bà Xã Online cực nhanh

Cha Vợ Đại Nhân Là Bà Xã

Nguyệt Quan Nhật Tinh Không Xã - Linh Miêu Nhóm - NetTruyen

Chapter 157 2022-05-16

Chapter 156 2022-05-16

Chapter 155 2022-05-16

Đọc truyện Toàn Bộ Nắm Trong Tay Online cực nhanh

Toàn Bộ Nắm Trong Tay

Thanh Ngọc - Linh Miêu Nhóm - NetTruyen

Chapter 129 2022-05-06

Chapter 128 2022-05-06

Chapter 127 2022-05-06