Read manga Action - List manga online genre Action

SIÊU PHẨM CỰC HAY

Action

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT

LIVE (Cập nhật: 2022-12-10 02:15)
Đọc truyện Tiên Tôn Lạc Vô Cực Online cực nhanh

Tiên Tôn Lạc Vô Cực

Đang cập nhật

Chapter 181 2 hours ago

Chapter 180 16 hours ago

Chapter 179 2022-12-02

Đọc truyện Thần Sủng Tiến Hóa Online cực nhanh

Thần Sủng Tiến Hóa

Đang cập nhật

Chapter 142 3 hours ago

Chapter 141 3 hours ago

Chapter 140 1 day ago

Đọc truyện Võ Luyện Đỉnh Phong Online cực nhanh

Võ Luyện Đỉnh Phong

Đang cập nhật

Chapter 2852 4 hours ago

Chapter 2851 9 hours ago

Chapter 2850 15 hours ago

Đọc truyện Druid Tại Ga Seoul Online cực nhanh

Druid Tại Ga Seoul

Đang cập nhật

Chapter 77 5 hours ago

Chapter 76 2022-12-01

Chapter 75 2022-11-23

Đọc truyện Quỷ Troll Mạnh Nhất Thế Giới Online cực nhanh

Quỷ Troll Mạnh Nhất Thế Giới

Đang cập nhật

Chapter 12 5 hours ago

Chapter 11 2022-12-03

Chapter 10 2022-11-25

Đọc truyện Hồi Quy Giả Online cực nhanh

Hồi Quy Giả

Đang cập nhật

Chapter 9 5 hours ago

Chapter 8 5 hours ago

Chapter 7 5 hours ago

Đọc truyện Seoul Tử Linh Sư Online cực nhanh

Seoul Tử Linh Sư

Đang cập nhật

Chapter 70 5 hours ago

Chapter 69 2 days ago

Chapter 68 2022-11-26

Đọc truyện Chuyển Sinh Thành Tiêu Sư Online cực nhanh

Chuyển Sinh Thành Tiêu Sư

Đang cập nhật

Chapter 22 5 hours ago

Chapter 21 2022-12-01

Chapter 20 2022-11-23

Đọc truyện Chuyển Sinh Vào Thế Giới Võ Lâm Online cực nhanh

Chuyển Sinh Vào Thế Giới Võ Lâm

Đang cập nhật

Chapter 13 5 hours ago

Chapter 12 5 hours ago

Chapter 11 5 hours ago

Đọc truyện Trở Lại Thời Kì Đồ Đá Online cực nhanh

Trở Lại Thời Kì Đồ Đá

Kouji Mori - MORI Kouji

Chapter 72 6 hours ago

Chapter 71 2022-12-02

Chapter 70 2022-11-25

Đọc truyện Thiên Tài Của Dòng Dõi Độc Nhất Vô Nhị Online cực nhanh

Thiên Tài Của Dòng Dõi Độc Nhất Vô Nhị

Đang cập nhật

Chapter 22 6 hours ago

Chapter 21 2022-11-30

Chapter 20 2022-11-21

Đọc truyện Đây là luật Online cực nhanh

Đây là luật

Đang cập nhật

Chapter 69 6 hours ago

Chapter 68 2022-12-01

Chapter 67 2022-11-22

Đọc truyện Thợ Săn Nhà Văn Online cực nhanh

Thợ Săn Nhà Văn

Đang cập nhật

Chapter 27 6 hours ago

Chapter 26 2022-12-03

Chapter 25 2022-11-26

Đọc truyện Người Chơi Trở Về Từ Địa Ngục Online cực nhanh

Người Chơi Trở Về Từ Địa Ngục

Đang cập nhật

Chapter 106 6 hours ago

Chapter 105 2022-12-06

Chapter 104 2022-11-24

Đọc truyện Thái Thú Kang Jin Lee Online cực nhanh

Thái Thú Kang Jin Lee

Đang cập nhật

Chapter 26 6 hours ago

Chapter 23 2022-12-04

Chapter 25 2022-12-04

Đọc truyện Huyền Thoại Game Thủ - Tái Xuất Online cực nhanh

Huyền Thoại Game Thủ - Tái Xuất

Đang cập nhật

Chapter 86 6 hours ago

Chapter 85 2022-12-02

Chapter 84 2022-11-24

Đọc truyện Mật Mã Mê Cung Online cực nhanh

Mật Mã Mê Cung

Đang cập nhật

Chapter 48 6 hours ago

Chapter 47 2022-12-02

Chapter 46 2022-11-16

Đọc truyện Kẻ Phán Quyết Online cực nhanh

Kẻ Phán Quyết

Đang cập nhật

Chapter 33 6 hours ago

Chapter 32 2022-12-02

Chapter 31 2022-11-28

Đọc truyện Thiên Đạo Này Cũng Không Ngốc Lắm Online cực nhanh

Thiên Đạo Này Cũng Không Ngốc Lắm

Đang cập nhật

Chapter 17.5 9 hours ago

Chapter 17 9 hours ago

Chapter 16.5 2022-12-02

Đọc truyện Võ Công Tự Động Tu Luyện: Ta Ở Ma Giáo Tu Thành Phật Hoàng Online cực nhanh

Võ Công Tự Động Tu Luyện: Ta Ở Ma Giáo Tu Thành Phật Hoàng

Minazuki Shizuru - Mizuna Tomomi

Chapter 51 9 hours ago

Chapter 50 9 hours ago

Chapter 49 9 hours ago

Đọc truyện Tâm ma Online cực nhanh

Tâm ma

Mộng Tiên Giới

Chapter 2 9 hours ago

Chapter 1 2022-12-06

Đọc truyện Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường Online cực nhanh

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường

Đang cập nhật

Chapter 402 9 hours ago

Chapter 401 1 day ago

Chapter 400 2022-12-06

Đọc truyện Player Thần Vực Online cực nhanh

Player Thần Vực

Đang cập nhật

Chapter 16 10 hours ago

Chapter 15 2022-11-22

Chapter 14 2022-11-20

Đọc truyện Nghịch Thiên Cải Mệnh Online cực nhanh

Nghịch Thiên Cải Mệnh

Đang cập nhật

Chapter 33 11 hours ago

Chapter 32 2022-11-22

Chapter 31 2022-11-19

Đọc truyện Ngự Thú Phản Khoa Học Online cực nhanh

Ngự Thú Phản Khoa Học

Đang cập nhật

Chapter 7 12 hours ago

Chapter 6 1 day ago

Chapter 5 2 days ago

Đọc truyện Thiên Đế Vô Song Online cực nhanh

Thiên Đế Vô Song

Đang cập nhật

Chapter 2 14 hours ago

Chapter 1 14 hours ago

Chapter 0 14 hours ago

Đọc truyện Vạn Giới Tiên Tung Online cực nhanh

Vạn Giới Tiên Tung

Đang cập nhật

Chapter 508 14 hours ago

Chapter 507 2022-12-03

Chapter 506 2022-12-03