Collection of manga comic by author Đang cập nhật

SIÊU PHẨM CỰC HAY

Đang cập nhật

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT

LIVE (Cập nhật: 2023-09-29 23:08)
Đọc truyện Công Chúa Ashtarte Online cực nhanh

Công Chúa Ashtarte

Đang cập nhật

Chapter 59 21 minutes ago

Chapter 58 2023-09-22

Chapter 57 2023-09-18

Đọc truyện Kế Hoạch Hẹn Hò Của Bareum Online cực nhanh

Kế Hoạch Hẹn Hò Của Bareum

Đang cập nhật

Chapter 90 21 minutes ago

Chapter 89 21 minutes ago

Chapter 88 2023-08-30

Đọc truyện Cuộc Hôn Nhân Chính Trị Với Kẻ Thù Dịu Dàng Online cực nhanh

Cuộc Hôn Nhân Chính Trị Với Kẻ Thù Dịu Dàng

Đang cập nhật

Chapter 25 21 minutes ago

Chapter 24 2023-09-07

Chapter 23 2023-08-30

Đọc truyện Ta Không Muốn Trùng Sinh Đâu Online cực nhanh

Ta Không Muốn Trùng Sinh Đâu

Đang cập nhật

Chapter 275 21 minutes ago

Chapter 274 21 minutes ago

Chapter 273 22 minutes ago

Đọc truyện Mạt Thế Phàm Nhân Online cực nhanh

Mạt Thế Phàm Nhân

Đang cập nhật

Chapter 535 22 minutes ago

Chapter 534 22 minutes ago

Chapter 533 22 minutes ago

Đọc truyện Gia Và Nữ Quỷ Đối Chọi Gay Gắt Online cực nhanh

Gia Và Nữ Quỷ Đối Chọi Gay Gắt

Đang cập nhật

Chapter 9 22 minutes ago

Chapter 8 2023-09-23

Chapter 7 2023-09-16

Đọc truyện Công Tử Thực Sự Quá Chính Nghĩa Online cực nhanh

Công Tử Thực Sự Quá Chính Nghĩa

Đang cập nhật

Chapter 127 1 hour ago

Chapter 126 2 days ago

Chapter 125 2023-09-25

Đọc truyện Đại Đường: Võ Thần Group Chat Online cực nhanh

Đại Đường: Võ Thần Group Chat

Đang cập nhật

Chapter 31 1 hour ago

Chapter 30 2 days ago

Chapter 29 2023-09-25

Đọc truyện Khắc Kim Thành Tiên Online cực nhanh

Khắc Kim Thành Tiên

Đang cập nhật

Chapter 69 1 hour ago

Chapter 68 2 days ago

Chapter 67 2023-09-25

Đọc truyện Người Đưa Thư Vô Hạn Online cực nhanh

Người Đưa Thư Vô Hạn

Đang cập nhật

Chapter 267 1 hour ago

Chapter 266 2 days ago

Chapter 265 2023-09-25

Đọc truyện Luân Bàn Thế Giới Online cực nhanh

Luân Bàn Thế Giới

Đang cập nhật

Chapter 81 1 hour ago

Chapter 80 2 days ago

Chapter 79 2023-09-25

Đọc truyện Nhất đẳng gia đinh Online cực nhanh

Nhất đẳng gia đinh

Đang cập nhật

Chapter 299 1 hour ago

Chapter 298 2 days ago

Chapter 297 2023-09-25

Đọc truyện Dị Tộc Trùng Sinh Online cực nhanh

Dị Tộc Trùng Sinh

Đang cập nhật

Chapter 266 1 hour ago

Chapter 265 1 day ago

Chapter 264 2023-09-25

Đọc truyện Siêu Thần Linh Chủ Online cực nhanh

Siêu Thần Linh Chủ

Đang cập nhật

Chapter 36 1 hour ago

Chapter 35 2 days ago

Chapter 34 2023-09-25

Đọc truyện Mỗi Tuần Ta Có Một Nghề Nghiệp Mới Online cực nhanh

Mỗi Tuần Ta Có Một Nghề Nghiệp Mới

Đang cập nhật

Chapter 280 1 hour ago

Chapter 279 2 days ago

Chapter 278 2023-09-25

Đọc truyện Thiên Thần Shipper Online cực nhanh

Thiên Thần Shipper

Đang cập nhật

Chapter 51 1 hour ago

Chapter 50 2 days ago

Chapter 49 2023-09-25

Đọc truyện Tam Thốn Nhân Gian Online cực nhanh

Tam Thốn Nhân Gian

Đang cập nhật

Chapter 135 1 hour ago

Chapter 134 1 day ago

Chapter 133 2023-09-25

Đọc truyện Thú Cưng Của Em Gái Tôi Là Ma Kiếm Online cực nhanh

Thú Cưng Của Em Gái Tôi Là Ma Kiếm

Đang cập nhật

Chapter 82 1 hour ago

Chapter 81 2023-09-08

Chapter 80 2023-09-01

Đọc truyện Tối Cường Võ Hồn Hệ Thống Online cực nhanh

Tối Cường Võ Hồn Hệ Thống

Đang cập nhật

Chapter 130 2 hours ago

Chapter 129 2 days ago

Chapter 128 2023-09-25

Đọc truyện Lão Đại Xuyên Không Thành Tiên Nữ Online cực nhanh

Lão Đại Xuyên Không Thành Tiên Nữ

Đang cập nhật

Chapter 169 2 hours ago

Chapter 168 2 days ago

Chapter 167 2023-09-25

Đọc truyện Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão Online cực nhanh

Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Đang cập nhật

Chapter 257 2 hours ago

Chapter 256 2 days ago

Chapter 255 2 days ago

Đọc truyện Thôn Trưởng Thôn Tân Thủ Online cực nhanh

Thôn Trưởng Thôn Tân Thủ

Đang cập nhật

Chapter 27 2 hours ago

Chapter 26 2 days ago

Chapter 25 2023-09-25

Đọc truyện Thuần hóa nam nô lệ hắc hóa Online cực nhanh

Thuần hóa nam nô lệ hắc hóa

Đang cập nhật

Chapter 28.2 3 hours ago

Chapter 28.1 3 hours ago

Chapter 27.2 2 days ago

Đọc truyện Vừa Chơi Đã Có Tài Khoản Vương Giả Online cực nhanh

Vừa Chơi Đã Có Tài Khoản Vương Giả

Đang cập nhật

Chapter 240 3 hours ago

Chapter 239 2 days ago

Chapter 238 2023-09-25

Đọc truyện Hệ Thống X Toàn Năng Online cực nhanh

Hệ Thống X Toàn Năng

Đang cập nhật

Chapter 116 3 hours ago

Chapter 115 2023-09-22

Chapter 114 2023-09-15