Đọc truyện tranh online - Kho truyện tranh online cập nhật cực nhanh

SIÊU PHẨM CỰC HAY

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT

LIVE (Cập nhật: 2023-06-03 14:46)
Đọc truyện Ta! Tài Phiệt Nhà Đại Thiếu Nha Online cực nhanh

Ta! Tài Phiệt Nhà Đại Thiếu Nha

Đang cập nhật

Chapter 1 37 minutes ago

Đọc truyện Giả Lập Tu Hành Của Ta Online cực nhanh

Giả Lập Tu Hành Của Ta

Mộng Tiên Giới

Chapter 9 1 hour ago

Chapter 8 2023-05-30

Chapter 7 2023-05-28

Đọc truyện Đấu Phá Thương Khung Online cực nhanh

Đấu Phá Thương Khung

Thiên Tằm Thổ Đậu

Chapter 409 1 hour ago

Chapter 408 2023-05-29

Chapter 407 2023-05-26

Đọc truyện Đấu Trường Ngầm Online cực nhanh

Đấu Trường Ngầm

Đang cập nhật

Chapter 212 1 hour ago

Chapter 211 1 hour ago

Chapter 210 2023-05-21

Đọc truyện Manh Bảo Của Tôi Là Liêu Cơ Online cực nhanh

Manh Bảo Của Tôi Là Liêu Cơ

Đang cập nhật

Chapter 168 1 hour ago

Chapter 167 3 days ago

Chapter 166 2023-05-27

Đọc truyện Bạn Thân Khác Giới Của Nam Chính Online cực nhanh

Bạn Thân Khác Giới Của Nam Chính

Đang cập nhật

Chapter 31 1 hour ago

Chapter 30 3 hours ago

Chapter 29 2023-05-30

Đọc truyện Võ Luyện Đỉnh Phong Online cực nhanh

Võ Luyện Đỉnh Phong

Đang cập nhật

Chapter 3333 2 hours ago

Chapter 3332 16 hours ago

Chapter 3331 16 hours ago

Đọc truyện Ta Làm Kiêu Hùng Tại Dị Giới Online cực nhanh

Ta Làm Kiêu Hùng Tại Dị Giới

Đang cập nhật

Chapter 657 2 hours ago

Chapter 656 2 hours ago

Chapter 655 1 day ago

Đọc truyện Chấp Sự Thỏ Cụp Tai Online cực nhanh

Chấp Sự Thỏ Cụp Tai

Đang cập nhật

Chapter 50 2 hours ago

Chapter 49 2023-05-27

Chapter 48 2023-05-20

Đọc truyện Đặc Công Thần Y Xuyên Không Online cực nhanh

Đặc Công Thần Y Xuyên Không

Đang cập nhật

Chapter 58 2 hours ago

Chapter 57 2023-05-27

Chapter 56 2023-05-20

Đọc truyện Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư Online cực nhanh

Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư

Đang cập nhật

Chapter 269 2 hours ago

Chapter 268 16 hours ago

Chapter 265 2 days ago

Đọc truyện Văn Phòng Đặc Biệt Online cực nhanh

Văn Phòng Đặc Biệt

Jane Kim

Chapter 10 2 hours ago

Chapter 9 2 days ago

Chapter 8 2023-05-30

Đọc truyện Đi hát Karaoke đi! Online cực nhanh

Đi hát Karaoke đi!

Wayama Yama

Chapter 2.5 2 hours ago

Chapter 2 2023-05-30

Chapter 1 2023-05-30

Đọc truyện Tìm Lại Camellia Online cực nhanh

Tìm Lại Camellia

Jin Soye

Chapter 74 2 hours ago

Chapter 73 2023-05-27

Chapter 72 2023-05-19

Đọc truyện Maria Đoạn Tội Online cực nhanh

Maria Đoạn Tội

Đang cập nhật

Chapter 3 2 hours ago

Chapter 2 2 days ago

Chapter 1 2 days ago

Đọc truyện Siêu Cấp Thần Cơ Nhân Online cực nhanh

Siêu Cấp Thần Cơ Nhân

Đang cập nhật

Chapter 128 2 hours ago

Chapter 127 2 hours ago

Chapter 126 16 hours ago

Đọc truyện Ma Vương Trở Lại Online cực nhanh

Ma Vương Trở Lại

Đang cập nhật

Chapter 76 2 hours ago

Chapter 75 2023-05-23

Chapter 74 2023-04-30

Đọc truyện Vợ tôi và tôi thống trị Tam giới Online cực nhanh

Vợ tôi và tôi thống trị Tam giới

Đang cập nhật

Chapter 80 2 hours ago

Chapter 79 15 hours ago

Chapter 78 1 day ago

Đọc truyện Vợ Của Lục Tổng Không Phải Dạng Vừa Online cực nhanh

Vợ Của Lục Tổng Không Phải Dạng Vừa

Đang cập nhật

Chapter 32 2 hours ago

Chapter 31 7 hours ago

Chapter 30 2023-05-27

Đọc truyện Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng Online cực nhanh

Chiến Lược: Tình Yêu Trong Sáng

Đang cập nhật

Chapter 65.1 2 hours ago

Chapter 65 3 hours ago

Chapter 64.2 2023-05-26

Đọc truyện Nguyên Tôn Online cực nhanh

Nguyên Tôn

Thiên Tằm Thổ Đậu

Chapter 649 2 hours ago

Chapter 648 17 hours ago

Chapter 647 2023-05-30

Đọc truyện Làm Ác Nữ Bộ Không Tuyệt Sao? Online cực nhanh

Làm Ác Nữ Bộ Không Tuyệt Sao?

Đang cập nhật

Chapter 43 3 hours ago

Chapter 42 2023-05-19

Chapter 41 2023-05-12

Đọc truyện Bách Luyện Thành Thần Online cực nhanh

Bách Luyện Thành Thần

Đang cập nhật

Chapter 1078 3 hours ago

Chapter 1077 1 day ago

Chapter 1076 2 days ago