Đọc truyện tranh online - Kho truyện tranh online cập nhật cực nhanh

SIÊU PHẨM CỰC HAY

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT

LIVE (Cập nhật: 2022-05-22 17:28)
Đọc truyện Con Gái Chồng Thật Dễ Thương Online cực nhanh

Con Gái Chồng Thật Dễ Thương

Đang cập nhật

Chapter 60 19 minutes ago

Chapter 59 2022-05-16

Chapter 58 2022-05-09

Đọc truyện Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Online cực nhanh

Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon

Đang cập nhật

Chapter 21 49 minutes ago

Chapter 20 2022-05-01

Chapter 19 2022-04-01

Đọc truyện Tôi Chỉ Đi Tìm Cha Thôi Online cực nhanh

Tôi Chỉ Đi Tìm Cha Thôi

Đang cập nhật

Chapter 53 49 minutes ago

Chapter 52 49 minutes ago

Chapter 51 2022-05-01

Đọc truyện Mabarai-san cố gắng săn tôi! Online cực nhanh

Mabarai-san cố gắng săn tôi!

Đang cập nhật

Chapter 4 49 minutes ago

Chapter 3 49 minutes ago

Chapter 2 49 minutes ago

Đọc truyện Haruki The Cutie Online cực nhanh

Haruki The Cutie

Karushiumu Kozakana

Chapter 2 49 minutes ago

Chapter 1 49 minutes ago

Chapter 0 49 minutes ago

Đọc truyện Natsume to Natsume Online cực nhanh

Natsume to Natsume

Sorato Shunsuke

Chapter 8 49 minutes ago

Chapter 7 49 minutes ago

Chapter 6 49 minutes ago

Đọc truyện Tớ yêu cậu với tư cách một người bạn Online cực nhanh

Tớ yêu cậu với tư cách một người bạn

Mikumi Yuchi

Chapter 11 49 minutes ago

Chapter 10 49 minutes ago

Chapter 9 49 minutes ago

Đọc truyện Vô Tận Thôn Phệ Online cực nhanh

Vô Tận Thôn Phệ

Đang cập nhật

Chapter 2 49 minutes ago

Chapter 1 49 minutes ago

Đọc truyện Boss Là Kim Chủ Của Tôi Online cực nhanh

Boss Là Kim Chủ Của Tôi

Đang cập nhật

Chapter 60 49 minutes ago

Chapter 59 2 days ago

Chapter 58 2022-05-18

Đọc truyện Suicide Girl Online cực nhanh

Suicide Girl

Nakayama Atsushi

Chapter 2 53 minutes ago

Chapter 1 53 minutes ago

Đọc truyện Thần Tiên Đại Nhân Của Tôi Online cực nhanh

Thần Tiên Đại Nhân Của Tôi

Đang cập nhật

Chapter 10 53 minutes ago

Chapter 9 18 hours ago

Chapter 8 2022-05-16

Đọc truyện Trở Thành Tiểu Thư Xấu Xí Online cực nhanh

Trở Thành Tiểu Thư Xấu Xí

Đang cập nhật

Chapter 64 1 hour ago

Chapter 63 2022-05-10

Chapter 62 2022-05-05

Đọc truyện Đô Thị Hậu Cung Online cực nhanh

Đô Thị Hậu Cung

Đang cập nhật

Chapter 1 1 hour ago

Chapter 0 1 hour ago

Đọc truyện Thiên Kim Chuyển Mình Online cực nhanh

Thiên Kim Chuyển Mình

Đang cập nhật

Chapter 2 1 hour ago

Chapter 1 1 hour ago

Đọc truyện Thợ Săn Lỗi Online cực nhanh

Thợ Săn Lỗi

Đang cập nhật

Chapter 2 1 hour ago

Chapter 1 1 hour ago

Đọc truyện Hoá Thân Thành Cá Online cực nhanh

Hoá Thân Thành Cá

Đang cập nhật

Chapter 4 1 hour ago

Chapter 3 1 hour ago

Chapter 2 1 hour ago

Đọc truyện Mạnh Lên Từ Cõi Chết Online cực nhanh

Mạnh Lên Từ Cõi Chết

Đang cập nhật

Chapter 1 1 hour ago

Chapter 0 1 hour ago

Đọc truyện Aishiteru Game Wo Owarasetai Online cực nhanh

Aishiteru Game Wo Owarasetai

Đang cập nhật

Chapter 10 1 hour ago

Chapter 9 1 hour ago

Chapter 8 1 hour ago

Đọc truyện Bí Ngô Cuồng Sát - Pumpkin Night Online cực nhanh

Bí Ngô Cuồng Sát - Pumpkin Night

Đang cập nhật

Chapter 72 2 hours ago

Chapter 82 10 hours ago

Chapter 71 2022-05-17

Đọc truyện Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch Online cực nhanh

Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch

Đang cập nhật

Chapter 36 2 hours ago

Chapter 37 4 hours ago

Chapter 35 2022-05-17

Đọc truyện Tiên Võ Đế Tôn Online cực nhanh

Tiên Võ Đế Tôn

Đang cập nhật

Chapter 317 2 hours ago

Chapter 316 2022-05-18

Chapter 315 2022-05-14

Đọc truyện Chiến Hồn Tuyệt Thế Online cực nhanh

Chiến Hồn Tuyệt Thế

Đang cập nhật

Chapter 436 2 hours ago

Chapter 435 2 hours ago

Chapter 434 2 hours ago

Đọc truyện Vô Địch Kiếm Vực Online cực nhanh

Vô Địch Kiếm Vực

Đang cập nhật

Chapter 146 2 hours ago

Chapter 145 2022-05-16

Chapter 144 2021-08-24

Đọc truyện Nghịch Thiên Chí Tôn Online cực nhanh

Nghịch Thiên Chí Tôn

Đang cập nhật

Chapter 167 2 hours ago

Chapter 166 2 hours ago

Chapter 165: - 2022-04-28

Đọc truyện Công Tử Thực Sự Quá Chính Nghĩa Online cực nhanh

Công Tử Thực Sự Quá Chính Nghĩa

Đang cập nhật

Chapter 18 2 hours ago

Chapter 17 2022-05-14

Chapter 16 2022-05-14

Đọc truyện Tân Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ Online cực nhanh

Tân Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ

Hoa Đô Đại Thiếu

Chapter 21 2 hours ago

Chapter 20 2022-05-17

Chapter 19 2022-05-01

Đọc truyện Hametsu no Kanojo Online cực nhanh

Hametsu no Kanojo

Hirose Takuji

Chapter 16 3 hours ago

Chapter 15 2022-04-12

Chapter 14 2022-04-11