Đọc truyện tranh online - Kho truyện tranh online cập nhật cực nhanh

SIÊU PHẨM CỰC HAY

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT

LIVE (Cập nhật: 2021-11-30 12:59)
Đọc truyện Vương Gia Khắc Thê Online cực nhanh

Vương Gia Khắc Thê

Đang cập nhật

Chapter 90 23 minutes ago

Chapter 89 2 days ago

Chapter 88 2 days ago

Đọc truyện Don't cry Online cực nhanh

Don't cry

Văn Hóa Du Tác - Sweet Comic - NetTruyen

Chapter 68 23 minutes ago

Chapter 67 2021-11-23

Chapter 66 2021-11-16

Đọc truyện Điều Còn Khó Hơn Cả Việc Giải Đố Online cực nhanh

Điều Còn Khó Hơn Cả Việc Giải Đố

Jun Endou

Chapter 7 23 minutes ago

Chapter 6 23 minutes ago

Chapter 5 23 minutes ago

Đọc truyện Youjo to Sukoppu to Magan Ou Online cực nhanh

Youjo to Sukoppu to Magan Ou

Đang cập nhật

Chapter 11 23 minutes ago

Chapter 10: - cạm bẫy 23 minutes ago

Chapter 9: - quỷ một mắt 23 minutes ago

Đọc truyện Đấng Cứu Thế Được Chọn Lựa Online cực nhanh

Đấng Cứu Thế Được Chọn Lựa

Đang cập nhật

Chapter 14 37 minutes ago

Chapter 13 1 hour ago

Chapter 12 1 day ago

Đọc truyện Đấu La Đại Lục Online cực nhanh

Đấu La Đại Lục

Đường Gia Tam Thiếu

Chapter 308.5 37 minutes ago

Chapter 308 1 hour ago

Chapter 307.5 2 hours ago

Đọc truyện Hung Thú Võ Giả Online cực nhanh

Hung Thú Võ Giả

Trịnh Kiện Hoà - Ôn Nhật Lương

Chapter 5 53 minutes ago

Chapter 4 2021-11-24

Chapter 3 2021-11-15

Đọc truyện Anh Ấy Sinh Ra Đã Là Công Của Tôi Online cực nhanh

Anh Ấy Sinh Ra Đã Là Công Của Tôi

Quất Miêu Ca Ca

Chapter 32 53 minutes ago

Chapter 31 2021-11-23

Chapter 30 2021-11-16

Đọc truyện Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút Online cực nhanh

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút

Đỗ Liễu Liễu

Chapter 44 53 minutes ago

Chapter 43 3 hours ago

Chapter 42 2021-11-24

Đọc truyện Tàn Tinh Tái Thế Online cực nhanh

Tàn Tinh Tái Thế

Đang cập nhật

Chapter 3 1 hour ago

Chapter 2 1 hour ago

Chapter 1 1 hour ago

Đọc truyện Vương Tiểu Long Truyện Online cực nhanh

Vương Tiểu Long Truyện

Đang cập nhật

Chapter 2: 0 1 hour ago

Chapter 1: 0 1 hour ago

Đọc truyện Tân tác Trung Hoa Anh Hùng 2021 Online cực nhanh

Tân tác Trung Hoa Anh Hùng 2021

Đang cập nhật

Chapter 2 1 hour ago

Chapter 1 1 hour ago

Đọc truyện Hóa kiếp thành chị gái của bạo chúa Online cực nhanh

Hóa kiếp thành chị gái của bạo chúa

Đang cập nhật

Chapter 99 1 hour ago

Chapter 98 1 hour ago

Chapter 97 2021-11-23

Đọc truyện Xin Chào, Bạn Học Thụ Động Online cực nhanh

Xin Chào, Bạn Học Thụ Động

Đang cập nhật

Chapter 43 1 hour ago

Chapter 42 3 days ago

Chapter 41 2021-11-19

Đọc truyện Mahou Shoujo Site Online cực nhanh

Mahou Shoujo Site

Satou Kentarou

Chapter 132 1 hour ago

Chapter 131 2021-11-14

Chapter 130 2021-11-09

Đọc truyện Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba Online cực nhanh

Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Đang cập nhật

Chapter 146 1 hour ago

Chapter 145 17 hours ago

Chapter 144 22 hours ago

Đọc truyện Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng Online cực nhanh

Những Ranker cấp S mà tôi nuôi dưỡng

Đang cập nhật

Chapter 11 1 hour ago

Chapter 10 2021-11-24

Chapter 9 2021-11-17

Đọc truyện Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư Online cực nhanh

Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư

Đang cập nhật

Chapter 114 2 hours ago

Chapter 112 2021-11-23

Chapter 111 2021-11-19

Đọc truyện Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc Online cực nhanh

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc

Đại Hành Đạo Anime

Chapter 60 2 hours ago

Chapter 59 1 day ago

Chapter 58 2 days ago

Đọc truyện Anh Hùng Tái Khởi Online cực nhanh

Anh Hùng Tái Khởi

Đang cập nhật

Chapter 37 3 hours ago

Chapter 36 3 hours ago

Chapter 7 3 hours ago

Đọc truyện Vấn Đan Chu Online cực nhanh

Vấn Đan Chu

Đang cập nhật

Chapter 28 3 hours ago

Chapter 27 2021-11-17

Chapter 26 2021-11-10

Đọc truyện Đại Tiểu Thư Có Ý Đồ Gì Xấu Đâu Online cực nhanh

Đại Tiểu Thư Có Ý Đồ Gì Xấu Đâu

Đang cập nhật

Chapter 61 3 hours ago

Chapter 60 2021-11-23

Chapter 59 2021-11-19

Đọc truyện Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử Online cực nhanh

Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử

Đang cập nhật

Chapter 52 3 hours ago

Chapter 51 2021-11-26

Chapter 50 2021-11-23

Đọc truyện Đại Lão Gọi Tôi Là Tiểu Tổ Tông Online cực nhanh

Đại Lão Gọi Tôi Là Tiểu Tổ Tông

Đang cập nhật

Chapter 73 3 hours ago

Chapter 72 2021-11-26

Chapter 71 2021-11-23

Đọc truyện Bổn Vương muốn ngươi Online cực nhanh

Bổn Vương muốn ngươi

Đang cập nhật

Chapter 95 3 hours ago

Chapter 94 2 days ago

Chapter 93 2021-11-21